Serióznosť, Stabilita, Zodpovednosť
IS - Industry Solutions logo

Odvetvia a technologické časti

Drevospracujúci priemysel

Sekanie, triedenie, mletie, sušenie, formátovanie, brúsenie, laminovanie, lisovanie, rezanie, lepidlová kuchyňa a nanášanie lepidla, OSB, DTD, MDF dosky, píla, ukladanie, balenie, doprava, expedícia


Ekológia

Demineralizácia vody, čistenie odpadových vôd, recyklačné linky


Energetika, transformácia, ukladanie a distribúcia energií a médií

Plynové a elektrické kotle, výmeníkové stanice, horáky, 1/4h max, vlastná spotreba, energetických zdrojov, VVN, VN a NN systémy, batériové úložisko, optimalizačný systém riadenia a využitia zdrojov energií, fotovoltaická elektráreň, kogeneračné jednotky


Chemický a gumárenský priemysel

Vulkalizačné lisy


Obnoviteľné zdroje elektrickej energie

 

 


Osvetlenie a smart technológie v priemysle

Základné osvetlenie, regulované osvetlenie, SMART osvetlenie s vlastným systémom


Potravinársky priemysel

Cukrovary


Priemysel stavebných hmôt

Lom, cementová pec, cementová mlynica, spaľovanie alternatívnych palív


Procesy všeobecne

Drvenie, mletie, sekanie, mechanické triedenie, vzduchové triedenie, rezanie, lisovanie, sušenie, rotačné nožnice a píly, odsávanie, vetranie, strihanie, zmiešavanie, dávkovanie, filtrácia, páskovanie, ťahanie, dopravníkové systémy, bilančné systémy, butch presses reactors, kaskádové riadenie, skladovanie, expedícia


Robotické pracovisko

Text doplníme čoskoro.

Technológie a informačné technológie ciest a diaľnic

Rýchlostné cesty, diaľnice a tunely


Zemný plyn a ropa

Kompresorové stanice, trasové uzávery plynu


Referencie

20000

IO signálov ročne

800

NN rozvádzačov ročne

5650

kWp

100000

hodín inžinierskych činností ročne

200000

spravovaných svietidiel a smart komponentov

500

km inštalovaných káblov ročne

IS - Industry Solutions Intelligent Solutions Nadácia Iný svet
Index daňovej spoľahlivosti