Referencie

Referencie spoločnosti sú v sektore projekčného resp. realizačného elektrobiznisu pre svoj špecifický charakter často základným kritériom výberu zo strany zákazníka. Rozhodujúcim sa stáva znalosť problematiky a vytrvalosť pôsobenia v danom segmente. IS - Industry Solutions, a.s. spĺňa tieto kritéria vo všetkých smeroch. Pre stredné aj veľké projekty, pre domáce aj zahraničné, pre čisto elektrické alebo kombinované s ostatnými profesiami do kompaktných celkov. Vysoko špecifické, založené na vlastnom vývoji, aj zdanlivo jednoduché, ale náročné na čas, kapacitu a logistiku.

Referencie a skúsenosti spoločnosti IS - Industry Solutions, a.s. možno rozdeliť nasledovne:

  1. Uskutočnené projekty od začiatku vzniku spoločnosti t.j. od roku 2013
  2. Realizácia projektov spoločne v rámci pôsobenia firiem Siemens a VATECH ELIN EBG. Podstatná časť zamestnancov IS - Industry Solutions pôsobila v obidvoch uvedených firmách. Referencie sú z rokov 2001 až 2013.
  3. Osobné a profesionálne skúsenosti zamestnancov spoločnosti, ktoré siahajú do vzniku voľného elektrotechnického trhu na Slovensku a nástupu hromadnej automatizácie vo výrobných procesoch - od roku 1990.