Serióznosť, Stabilita, Zodpovednosť
IS - Industry Solutions logo

Ekológia

Demineralizácia vody, čistenie odpadových vôd, recyklačné linky

Ponúkame komplexné dodávky elektro-častí, monitorovania a ovládania čističiek odpadových vôd (ČOV) vo verejnej aj priemyselnej sfére, úprava technologických vôd a úprava pitných vôd.

IS - Industry Solutions Intelligent Solutions Nadácia Iný svet
Index daňovej spoľahlivosti