Serióznosť, Stabilita, Zodpovednosť
IS - Industry Solutions logo

Transformácia a rozvod elektrickej energie

Technologické rozvody elektrickej energie sa dajú navrhnúť v rôznych úrovniach flexibility a spoľahlivosti. Závisí to od konkrétnej potreby výroby, jej možných premien v čase.

Elektrické napájanie technológie, NN rozvádzače, káblové prepoje silové, ovládacie, signálne, nosné káblové konštrukcie.

IS - Industry Solutions Intelligent Solutions Nadácia Iný svet
Index daňovej spoľahlivosti