Serióznosť, Stabilita, Zodpovednosť
IS - Industry Solutions logo

Ochrana osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov

V tejto sekcii sa dozviete, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi a aké sú vaše práva v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej aj „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „Zákon“).

 

Prevádzkovateľ

IS – Industry Solutions a.s., M.R.Štefánika 129, 010 01 Žilina, IČO 47 373 288

 

Zodpovedná osoba (DPO)

Zodpovednú osobu (data protection officer) môžete kontaktovať na adrese spoločnosti: IS – Industry Solutions a.s., M.R.Štefánika 129, 010 01 Žilina alebo prostredníctvom e-mailu: .

 

Odporúčame prečítať si celé pravidlá a zásady, ktoré nájdete v nasledujúcich dokumentoch na stiahnutie:

 

Práva dotknutých osôb

Prehľad práv dotknutej osoby (pdf)
Výkon práv dotknutej osoby (pdf)
Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe (pdf)
Žiadosť na výkon práva dotknutej osoby (pdf)

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre uchádzačov o zamestnanie (pdf)
IS - Industry Solutions Intelligent Solutions Nadácia Iný svet
Index daňovej spoľahlivosti