Serióznosť, Stabilita, Zodpovednosť
IS - Industry Solutions logo

Blog

Na Solinkách v Žiline bola vybudovaná jedinečná SMART lokalita, ktorá na Slovensku nemá obdoby

Unikátny projekt novovybudovanej SMART lokality Solinky, ktoré Mesto Žilina dostalo do užívania od spoločnosti IS - Industry Solutions, a.s. v rámci memoranda o vzájomnej spolupráci.

Slávnostné rozsvietenie sirotára

Dvojročná rekonštrukcia kostola Obrátenia svätého Pavla na Mariánskom námestí v piatok 23. septembra 2022 prekročila ďalšiu pomyselnú métu. O 21.21 hod. sa uskutočnilo jeho slávnostné rozsvietenie. Obnova nasvietenia “Sirotára” stála približne 112 000 € a je príkladom úspešnej spolupráce našej spoločnosti IS - Industry Solutions, a.s. s mestom Žilina, Žilinskej univerzity v Žiline, Slovenskej provincie rádu menších bratov kapucínov, reštaurátorskej firmy Re-art a Krajského pamiatkového úradu v Žiline. Na novučičkej fasáde bola prezentovaná široká paleta farieb, odtieňov, intenzity a rozmanitosti, ktoré svetelná technológia poskytuje.
IS - Industry Solutions Intelligent Solutions Nadácia Iný svet
Index daňovej spoľahlivosti