Serióznosť, Stabilita, Zodpovednosť
IS - Industry Solutions logo

Na Solinkách v Žiline bola vybudovaná jedinečná SMART lokalita, ktorá na Slovensku nemá obdoby

Unikátny projekt novovybudovanej SMART lokality Solinky, ktoré Mesto Žilina dostalo do užívania od spoločnosti IS - Industry Solutions, a.s. v rámci memoranda o vzájomnej spolupráci.

To, aké dôležité je spolupracovať a rozvíjať mesto aj počas neľahkých pandemických, ekonomických alebo aktuálne energetických časov, dokazuje aj unikátny projekt novovybudovanej SMART lokality Solinky, ktoré Mesto Žilina dostalo do užívania od spoločnosti IS - Industry Solutions, a.s. v rámci memoranda o vzájomnej spolupráci.

Mesto Žilina prišlo s výzvou na podporu rôznych projektov a oslovilo v tejto súvislosti viaceré spoločnosti. Firma IS – Industry Solutions, a.s. na výzvu reagovala a vytvorila typové riešenie lokality, na ktorej prezentovala, čo je možné v meste zrealizovať v oblasti SMART riešenia.

„Obyvatelia mesta, ako aj samotné mesto získalo priestor, ktorý svojim technologickým, funkčným a používateľským obsahom spĺňa všetky dnešné trendy a kritériá budovania moderných a bezpečnostných zón a robí ho z viacerých pohľadov v rámci realizovaných projektov na Slovensku ojedinelým.“ hovorí Roman Barčík, garant a vedúci výskumnej a vývojovej činnosti v spoločnosti IS – Industry Solutions, a.s.

 

Projekt je jediným svojho druhu na Slovensku

Unikátnosť tohto projektu spočívala v intenzívnej spolupráci so zástupcami mesta Žilina a s ich koncepčnými požiadavkami na rozvoj mesta, ako aj so Žilinskou univerzitou, ktorá v rámci svojej výskumnej činnosti pôsobila ako technický garant projektu. Univerzita posudzovala budovanie SMART lokality Solinky z pohľadu dodržania svetelno-technických a energetických podmienok a taktiež vplyvu inštalácie a nasadzovania týchto SMART riešení a technologických prvkov do sústavy verejného osvetlenia.

 

Riešenia ktoré sme mali možnosť vidieť priamo na SMART lokalite Solinky

Adaptívne riadenie verejného osvetlenia automaticky reaguje na aktuálne svetelné podmienky a mobilitu občanov. Nakoľko je riadené každé svietidlo samostatne, prispôsobením sa skutočným potrebám dochádza ku šetreniu elektrickej energie a zvyšuje bezpečnosť. Využitie snímačov pohybu navyše umožňuje komfortné osvetlenie úsekov s nízkou frekvenciou pohybu pri súčasnom znížení energetickej náročnosti. Takto je možné efektívne osvetliť aj menej využívané uličky a plochy.

Sústava verejného osvetlenia je zdrojom elektrickej energie počas celého dňa. Toto mestu otvára veľké možnosti v oblasti napájania a prevádzky rôznych elektrických zariadení, a to ako vlastných (napríklad kamier), tak aj zariadení tretích strán (ako napríklad reklamných pútačov) bez nutnosti zriaďovania nových prípojok elektrickej energie alebo inštalácie záložných batériových systémov.  Ďalším praktickým riešením je možnosť využitia elektrickej energie zo zásuvky stožiara verejného osvetlenia, či už pre účely napájania alebo dobíjania malých elektrických zariadení.

Takto vybudovaná komunikačná sieť poskytla v priestore lokality možnosť inštalácie a prevádzkovania malých monitorovacích staníc, ktoré poskytujú aktuálne meteorologické informácie (napríklad o stave teploty a vlhkosti ovzdušia, atmosférického tlaku alebo hluku, či intenzity osvetlenia). Tieto stanice zastrešujú aj merania koncentrácie tuhých prachových častíc, ktoré stoja aj z dôvodu častého bezvetria v meste Žilina za zhoršujúcou sa kvalitou ovzdušia. Vybudovaná senzorická sieť ďalej poskytuje mestu možnosť lokalizovať napríklad aj zdroje prehrievania plôch s následným zazeleňovaním.

Každý svetelný bod je adresovateľný a označený jedinečným QR kódom, ktoré budú slúžiť na presné a rýchle nahlásenie porúch verejného osvetlenia.

Žilinská univerzita v Žiline do projektu v rámci spolupráce nasadila aj svoj vlastný merač intenzity dopravy, ktorý bol vyvinutý v rámci tohto projektu.             

Odovzdaním do užívania mestu Žilina sa jej ďalší rozvoj nekončí a do budúcnosti sa počíta s inštaláciou ďalších praktických SMART riešení a technologických prvkov, napríklad v oblasti mobility ako inteligentného priechodu pre chodcov a cyklo sčítača alebo v oblasti bezpečnosti napríklad SOS tlačidla alebo vizuálneho monitorovania neoprávneného vstupu do vymedzeného priestoru.

„Sme radi, že sme mohli tento projekt v spolupráci s mestom Žilina a Žilinskou univerzitou zrealizovať. Toto vzorové riešenie je aplikovateľné aj na ďalších lokalitách mesta. Postupné nasadzovanie spomínaných riešení pomôže zvýšiť komfort a bezpečnosť verejného priestoru pre obyvateľov, šetrí energie a umožňuje efektívne využiť existujúcu infraštruktúru verejného osvetlenia,“ vysvetľuje Jozef Mihalčin, riaditeľ spoločnosti IS – Industry Solutions, a.s.

IS - Industry Solutions Intelligent Solutions Nadácia Iný svet
Index daňovej spoľahlivosti