Serióznosť, Stabilita, Zodpovednosť
IS - Industry Solutions logo

Výskum, vývoj a inovácie

  • Oddelenie výskumu a vývoja vzniklo v roku 2008 spolu s potrebou vyvinúť riadiaci a monitorovací systém verejného osvetlenia, ktorý by používal existujúcu infraštruktúru (napájacie káble využiť aj ako komunikačné a riadiace (power line technológia)) a existujúce svietidlá.
  • Pôvodný tím 5 ľudí sa dnes rozrástol na 15 odborníkov pre vývoj elektrických, riadiacich, komunikačných ale aj mechanických častí nových riešení.
  • Úvodný projekt zameraný hlavne pre verejnú sféru – mestá a obce sa v roku 2016 rozšíril na priemyselné využitie SMART technológií s využitím power line technológie https://www.intelligentsolutions.sk/smartline.
IS - Industry Solutions Intelligent Solutions Nadácia Iný svet
Index daňovej spoľahlivosti