Serióznosť, Stabilita, Zodpovednosť
IS - Industry Solutions logo

Projekcia

  

Oddelenie projekcie slúži hlavne pre potreby našich komplexných inžiniersko – dodávateľských projektov. Projekčné skúsenosti máme z mnohých oblastí priemyslu (drevospracujúci, výroba stavebných hmôt, distribúcia elektrickej energie, výroba a prevod tepla, fotovoltaické systémy, vyvedenia výkonu, technologická dopravná cestná infraštruktúra....), máme oprávnenia projektovať elektrické systémy bez obmedzenia napätia pre rôzne prostredia aj mimo SR.

 

 

 • Služby projekcie
  • Vypracovanie projektov v rôznych stupňoch  
   • Projekt pre stavebné povolenie
   • Realizačný projekt
   • Projekt skutočného vyhotovenia
  • Spracovanie rôznych štúdií
   • Štúdia realizovateľnosti
   • Štúdia zisťovania existujúceho stavu
   • Energetická bilancia
   • Energetický audit
  • Tvorba, resp. návrh technických riešení
   • Návrhy rôznych variánt Design to cost
   • Špecifikácie
   • Výkazy / výmery
   • Rozpočty
  • Plánografia, resp. tlačové služby
  • Autorský dozor projektanta na stavbe
 • Rozsah projekčných činností
  • Prevádzkový rozvod silnoprúdu
   • Napájanie a rozvod elektrického napätia VN a NN
   • Napájanie a ovládanie elektrických spotrebičov
   • Riešenie káblových trás
   • Výpočty a dimenzovania
   • Hlavné a záložné systémy napájania
   • Transformátory, generátory, kogeneračné jednotky, fotovoltické systémy, UPS, DC zdroje, …
  • Elektroinštalácie
   • Bleskozvody a uzemnenie
   • Osvetlenie a zásuvkové rozvody
   • Ostatné elektroinštalačné rozvody
  • Meranie a regulácia
   • Návrh meraní, regulačných obvodov
   • Definovanie a špecifikácie snímačov, akčných členov
   • Detailné výkresy inštrumentácie – Hook Up
  • Systémy kontroly a riadenia
   • PLC - Programmable Logic Controller
   • DCS - Distributed Control System
   • BMS - Building Management System
  • Slaboprúdové inštalácie
   • EPS
   • EZS
   • Štruktúrovaná kabeláž
 • Odbornosť a spôsobilosť = Tím skúsených odborníkov s kompetenciami a osvedčeniami projektovať elektrické zariadenia
  • bez obmedzenia napätia
  • aj v prostrediach s nebezpečenstvom výbuchu alebo požiaru
  • aj pre banské činnosti a činnosti vykonávané banským spôsobom
  • aj v zahraničí
   • Kompetencia, resp. osvedčenia v SR aj v ČR
   • Projekty v zahraničí, resp. pre zahraničných zákazníkov v rôznych jazykových mutáciách
 • Nástroje pre projektovanie a návrhy
  • Detailné vypracovanie elektrotechnických schém, resp. zapojení
   • Eplan P8
   • Ruplan EVU
  • Dimenzovanie elektrických rozvodov
   • Simaris design
   • Caneco BT
   • Caneco HT
   • Sichr,…
  • Dispozície, elektroinštalácie, káblové vedenia,…
   • AutoCAD
   • CADKON+
  • Iné
   • PV SOL – návrh fotovoltických systémov
   • Dialux – pre navrhovanie svetlo-technických projektov

 

Pozrite si prehľad najdôležitejších technológií, ktoré používame

IS - Industry Solutions Intelligent Solutions Nadácia Iný svet
Index daňovej spoľahlivosti