Serióznosť, Stabilita, Zodpovednosť
IS - Industry Solutions logo

Vlastná produkcia

Hlavnými produktami našej výroby sú nízkonapäťové rozvádzače rôzneho prevedenia a pre rôzne technológie a smart komponenty pre inteligentné riešenia https://intelligentsolutions.sk.
Novým výrobným sortimentom sú batériové systémy.
Technologické rozvádzače sú hlavným napájacím, ale aj riadiacim prvkom výrobných technológií. Obsahujú najpodstatnejšiu časť napájania a ovládania technologických liniek a sú podstatnou časťou našich komplexných dodávok. Ich vývoj, návrh a výrobu preto robíme vo vlastnom výrobnom závode. To umožňuje vykonávať individuálne testy, testy ovládania, prípadne simulačné testy pred expedíciou. 

 

Naša výroba rozvádzačov ponúka:

  • Rozvádzače pre napájanie a riadenie technológií
  • Rozvádzače pre Vonkajšie osvetlenie
  • Rozvádzače pre napájanie NN napätím 0,4kV ( do 1 000V menovitého napätia do 4 000A, prípadne aj do 6 300A )
  • Modulárne rozvádzače pre Osvetlenie a rozvody v administratívnych priestoroch
  • Rozvádzače pre priemysel, stavebníctvo, energetiku, Fotovoltiku
  • Ovládacie, napájacie, združovacie skrinky
  • Pulty pre operátorov do riadiacich miestností

 

Ročná produkcia dosahuje približne 450 – 500 štandardných polí za rok. Samozrejme, vieme byť flexibilní a v prípade potreby zareagovať na zvýšený dopyt.

Oddelenie výroby rozvádzačov využíva dlhoročné skúsenosti návrhu riešenia, výberu optimálnych komponentov pre konštrukciu skríň a spínacích, istiacich a iných  zariadení od rozličných štandardných výrobcov pre rozličné požadované funkcie elektrických obvodov. Realizujeme výrobu typizovaných ale aj atypických rozvádzačov .

Rozvádzače vyrábame podľa platnej realizačnej dokumentácie, ktorú zhotovilo naše projekčné oddelenie, ale výrobu rozvádzačov vieme zrealizovať aj na základe dokumentácie od zákazníka, prípadne vieme poskytnúť poradenstvo a riešenie.

Všetky zhotovené rozvádzače musia  pred expedíciou prejsť výstupnou kontrolou. Sprievodná dokumentácia obsahuje Osvedčenie, EU Vyhlásenie o zhode a Záručný list prístrojovej náplne. Súčasťou každého rozvádzača je trvalý výrobný štítok a dokumentácia skutočného vyhotovenia.

Ročná produkcia dosahuje približne 450 – 500 štandardných polí za rok. Samozrejme, vieme byť flexibilní a v prípade potreby zareagovať na zvýšený dopyt. Na výrobu používame nástroje od renomovaných dodávateľov.

Na každý náš výrobok poskytujeme záručný a pozáručný servis. Rozvádzače vám doručíme na miesto určenia našou dopravou, prípadne podľa dohody.

IS - Industry Solutions Intelligent Solutions Nadácia Iný svet
Index daňovej spoľahlivosti