Serióznosť, Stabilita, Zodpovednosť
IS - Industry Solutions logo

Realizácia

  • To, čo navrhneme a vyvinieme, dokážeme komplexne a kompletne dodať. 
  • Realizácia je podstatnou zložkou poskytovania inžiniersko-dodávateľských projektov .
  • Realizačný tím tvoria skúsení projekt manažéri, site manažéri, skúšobní technici, revízni technici, nábehári a samotní montéri. 

IS - Industry Solutions Intelligent Solutions Nadácia Iný svet
Index daňovej spoľahlivosti