Serióznosť, Stabilita, Zodpovednosť
IS - Industry Solutions logo

O nás

 • IS - Industry Solutions, a.s. vznikla v roku 2013
 • Inžiniersko-realizačný tím pracuje nepretržite od roku 1993
 • Spoločnosť poskytuje komplexné elektro-riešenia v oblasti projektovania (elektro/MaR/automatizácia), dodávok, spustenia a servisu. 
 • Spoločnosť tvorí viac ako 400 zamestnancov:
  • inžiniersky tím 60 ľudí
  • realizačný tím 30 ľudí
  • montážni pracovníci 200–300 ľudí

 

História

 • 2013 - súčasnosť
  Spoločnosť IS - Industry Solutions, a.s. (ďalej len "IS") vznikla v roku 2013 riadeným oddelením sa od spoločnosti Siemens. 
 • 2005 - 2013
  Akvizícia spoločností Siemens a VTECH ELIN EBG SR. Divízia IS zabezpečovala významné projekty na Slovensku aj v zahraničí. 
 • 2001 – 2005
  Náš tím (45 ľudí) sa stal marginálnou súčasťou novovzniknutej spoločnosti VATECH ELIN EBG SR.
 • 1993 – 2001
  Počiatky spoločnosti IS siahajú do roku 1993. Jadro tímu (jej dnešné vedenie - managing board) vytvorilo inžiniersko-realizačný tím pre projekty v oblasti elektro a automatizácie na novom transformujúcom sa priemyselnom trhu. 
 •  

 

Certifikáty a oprávnenia

 

Spoločnosť IS - Industry Solutions, a.s. podniká na elektrotechnickom trhu v oblasti projektov investícii, modernizácii, rekonštrukcií a opráv. Pre všetky tieto kategórie má firma oprávnenia bez obmedzenia napätia na vybrané zariadenia (aj do banských priestorov).
 

Sme držiteľmi týchto certifikátov:

 

ISO 9001:2015

Systém manažérstva kvality

ISO 14001:2015

Systém environmentálneho manažérstva

ISO 45001:2018

Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

ISO 50001:2018

Systém riadenia energie

ISO 27001:2013

Systém riadenia informačnej bezpečnosti

IS - Industry Solutions Intelligent Solutions Nadácia Iný svet
Index daňovej spoľahlivosti