Serióznosť, Stabilita, Zodpovednosť
IS - Industry Solutions logo

Meranie a regulácia

Oddelenie je primárne zamerané na spúšťanie do prevádzky systémy elektro napájania a ovládania technologických procesov. Skúšky a oživenie predstavuje prvotné oživovanie systémov, či už čisto elektrických, ako sú NN, VN rozvodne alebo plne automatizovaných jednotlivých technológii alebo celých závodov.

 

Poskytované služby v priemysle:
 • 
Oživovanie elektrických rozvodní 

 • Oživovanie riadiacich systémov PLC 

 • IO checky and loop check 

 • Parametrizácia, nastavenie, skúšky a spúšťanie pohonárskych technológií (motory a frekvenčné meniče, servopohony, sústavy pohonov)
 • 
Oživovanie priemyselných technológií 

 • Dokumentácia o postupe skúšok, protokoly skúšok a skúšaných zariadení, skutkový stav. Demange listy

 

Ďalšie činnosti a služby

 

Inteligentné riadenie Budov: 

 • Kontrola a zabezpečenie budov (systémy Elektrickej požiarnej signalizácie
 • EPS a Požiarneho 
evakuačného rozhlasu – HSP) 

 • Riadenia budov založenom na systéme BMS
 • Building management System. Ponúkame služby riadenia HVAC systémov a to v obytných a administratívnych budovách alebo väčších teplárenských objektoch. 

 • Systémy špecializovane na riadenie osvetlenia a komfortu ako sú DALI a KNX. 


Služby poskytujeme: 

 • Na nami zrealizovaných projektoch a zariadeniach 

 • Na zariadeniach výrobcu 

 • V prevádzkach na základe dohody o servisnej činnosti
IS - Industry Solutions Intelligent Solutions Nadácia Iný svet
Index daňovej spoľahlivosti