Serióznosť, Stabilita, Zodpovednosť
IS - Industry Solutions logo

Procesy všeobecne

Drvenie, mletie, sekanie, mechanické triedenie, vzduchové triedenie, rezanie, lisovanie, sušenie, rotačné nožnice a píly, odsávanie, vetranie, strihanie, zmiešavanie, dávkovanie, filtrácia, páskovanie, ťahanie, dopravníkové systémy, bilančné systémy, butch presses reactors, kaskádové riadenie, skladovanie, expedícia

IS - Industry Solutions Intelligent Solutions Nadácia Iný svet
Index daňovej spoľahlivosti