Serióznosť, Stabilita, Zodpovednosť
IS - Industry Solutions logo

Energetika, transformácia, ukladanie a distribúcia energií a médií

Plynové a elektrické kotle, výmeníkové stanice, horáky, 1/4h max, vlastná spotreba, energetických zdrojov, VVN, VN a NN systémy, batériové úložisko, optimalizačný systém riadenia a využitia zdrojov energií, fotovoltaická elektráreň, kogeneračné jednotky

Elektrárne, paroplynové cykly a iná výroba a distribúcia energie, energetická sebestačnosť, výroba elektrickej energie z alternatívnych zdrojov - ponúkame riešenia pre vlastné spotreby, vyvedenie výkonu, výrobu elektrickej a tepelnej energie pri výrobe z klasických aj alternatívnych zdrojov elektriny.

  •  vlastná spotreba - palivové hospodárstvo, elektrofiltre, kotle, úprava vody, turbíny
  • vyvedenie výkonu - blokové transformátory, ochrany, silové vedenia, RIS,...
  • podporné služby v energetike
  • DCS
  • riadiaci dispečing
IS - Industry Solutions Intelligent Solutions Nadácia Iný svet
Index daňovej spoľahlivosti