Serióznosť, Stabilita, Zodpovednosť
IS - Industry Solutions logo

Drevospracujúci priemysel

Sekanie, triedenie, mletie, sušenie, formátovanie, brúsenie, laminovanie, lisovanie, rezanie, lepidlová kuchyňa a nanášanie lepidla, OSB, DTD, MDF dosky, píla, ukladanie, balenie, doprava, expedícia

Drevospracujúci a papierenský priemysel patrí k základným, tradičným a prvým druhom priemyslu na území Slovenska. Naša snaha je poskytnúť služby rôznym výrobcom a spracovateľom v tomto odvetví. Hlavné ťažisko vedomostí padá do oblasti automatizácie výrobných procesov a technologickej elektroinfraštruktúry, samozrejme v súčinnosti a v komplexe celkovej elektrosiete závodu.

  • odkôrnenie, sekanie, strúhanie, príprava, doprava, skladovanie,  triedenie, sušenie, lepidlové kuchyne, nanášanie lepidla, vrstvenie, lisy etážové, contirol, pílenie, brúsenie, dokončovanie, dýhovanie, zhášanie iskier, hasenie, ohrevy, prachové odsávanie, rotačné nožnice na papier
  • komplexné elektro časti drevotrieskových liniek, vrátane riadiaceho systému: DTD, MDF, OSB, HDF, TDTD, KT, podlahové linky
  • píly, kontrola a triedenie dosiek
  • linky na lepenie dreva, sušiarne dreva
  • príprava celulózy

 

IS - Industry Solutions Intelligent Solutions Nadácia Iný svet
Index daňovej spoľahlivosti