Nadácia IS – Iný svet

Nadácia je transparentná a seriózna forma zberu prostriedkov a ich následné prerozdeľovanie vybraným organizáciám alebo jednotlivcom.
Jej primárnou úlohou nie je produkovať zisk, ale nezištne pomáhať druhým.

Nadácia IS – Iný svet začala oficiálne fungovať už v roku 2015.
Jej cieľom je aktívne podporovať odborné školstvo, charitatívne organizácie, šport a umenie.