Serióznosť, Stabilita, Zodpovednosť
IS - Industry Solutions logo

Podporené projekty 2018

OZ Detská komunita

Nadácia IS - Iný svet poskytla príspevok Občianskemu združeniu Detská komunita za účelom pokrytia nákladov súvisiacich s realizáciou hipoterapie. Hipoterapia využíva komplexné pôsobenie koňa na človeka tak po stránke fyzickej, ako aj psychickej. Hypoterapeut Alena Palárcová vedie klienta k správnemu držaniu tela, prostredníctvo motorických cvičení individuálne zlepšuje koordináciu pohybov jednotlivcov a rozvíja komunikáciu. Celú hipoterapiu absolvujú klienti pod dohľadom a v spolupráci s vychovávateľmi zo zariadenia sociálnych služieb. Terapia bola realizovaná od jari 2018.

Iveta Kováčiková

Nadácia IS - Iný svet poskytla príspevok Ivete Kováčikovej účelom pokrytia nákladov súvisiacich s rehabilitáciami pre jej 16 ročného syna Martinka s diagnózou detská mozgová obrna-kvadruspastická forma v v Adeli Medical Center. Martinko sám nesedí, nechodí, povie zopár slov, ale rozumie veľa veciam.
 

 

Alex Zajac

Nadácia IS - Iný svet poskytla príspevok Alexovi Zajacovi za účelom pokrytia nákladov súvisiacich s organošpecifickou molekulárnou liečbou. presná špecifikácia ochorenia 9 ročného Alexa znie: Infatilná cerebrálna paréza, spastická triparéza DK biliant, s prevahou vpravo + PHK, axiálna hypotónia, konkom, strabizmus, kinesioiogický zač. 6 lokom štádia podľa profesora Vojtu, Stp. včasnom a sfuyktickom syndróme I - II. st. Okrem toho mu bola diagnostikovaná epilepsia. K zlepšeniu stavu pomáha ja cvičenie, plávanie, rehabilitácie, hipoterapia a canisterapia. Pre zlepšenie výsledkov je potrebné všetky procedúry opakovať. 

Katarína Kolbová

Nadácia IS - Iný svet poskytla príspevok Kataríne Kolbovej za účelom pokrytia nákladov súvisiacich s nákupom ortopedického kočiara BUGGY CORZO. Katka je od narodenia postihnutá detskou mozgovou obrnou. Hoci má ťažké zdravotné postihnutie, Katka je veľmi vnímavá a radostná mladá slečna s veľkou chuťou do života. Je však úplne odkázaná na pomoc druhej osoby a na prepravu špeciálnym ortopedickým kočiarom, ktorý fixuje hlavičku.

Michal Dolinský 

Nadácia IS - Iný svet poskytla príspevok Michalovi Dolinskému za účelom pokrytia nákladov súvisiacich s absolvovaním rehabilitačno-terapeutických programov v zariadeniach FYZIO BESKYD Frýdek-Místek, AQUAKLIM -SANATORIA KLIMKOVICE a G-CENTRUM Olomouc. Miško trpí viacnásobnými postihnutiami: Detskou mozgovou obrnou, sekundárnou epilepsiou, psychomotorickou retardáciou a ďalšími diagnózami. Terapie v týchto zariadeniach mu pomáhajú aspoň čiastočne zlepšiť kvalitu jeho života. 

Monika Pagáčiková

Nadácia IS - Iný svet poskytla príspevok Monike Pagáčikovej za účelom pokrytia nákladov súvisiacich s kúpeľným pobytom v Sanatóriu Klimkovice v Českej republike. 4 ročná Monika trpí ťažkou formou detskej mozgovej obrny. Nechodí a nerozpráva. Svaly sú veľmi spastické, a preto potrebuje pravidelnú rehabilitáciu. Liečba spočíva v pôsobení jódovo-brómovej vody, ktorá výrazne uvoľňuje spasticitu a kontraktúry. Rehabilitácie a ďalšie sprievodné procedúry podporujú tiež fungovanie nervovej sústavy, zmierňujú bolesti a zlepšujú imunitu. 

Centrum Orchidea o.z.

Nadácia IS - Iný svet poskytla príspevok Centru Orchidea za účelom realizácie canisterapie pre svojich klientov canisterapeutkou MVDr. Danou Palušovou. Canisterapia využíva pozitívne pôsobenie psa na fyzické a emocionálne zdravie detí s diagnózou autizmus, zlepšuje sociálne interakcie, narušenú komunikáciu a schopnosť integrácie. Terapia posilňuje telesnú aktivitu, pozitívne vplýva na emócie ľudí s autizmom, zlepšuje očný kontakt a hravou formou pôsobí na kognitívne oblasti a posilňuje pozitívne oblasti správania. Najnovšie poznatky dokazujú, že počas pravidelnej, individuálnej a dlhodobej canisterapie sa u detí s PAS zvyšuje hladina oxitocínu, čo v praxi znamená, že u týchto detí sa redukuje stres a pocit úzkosti, zlepšuje sa interpretácia emócií a zvyšuje sa pocit pokoja a dôvery. 

Milan Dudoš

Nadácia IS c- Iný Svet poskytla príspevok Milanovi Dudošovi za účelom nákupu antidekubitného matraca s pamäťovou penou, polohovacej rolky alebo vankúša, podložky s antidekubitnou pamäťovou penou, pomôcok pre sebaobsluhu a hygienických pomôcok, fyzioterapeuta a masáže. V roku 1997 na neurologickej klinike v Košiciach bola pánovi Dudošovi stanovená diagnóza progresívna svalová dystrfia pletencový typ s postupným zhoršovaním svalovej sily končatín. V roku 2003 stratil pán Dudoš schopnosť samostatnej chôdze, začal používať invalidný vozík, liečbu neurológa, kardiológa, fyzioterapeuta. V dôsledku ochorenia je imobilný, polohovaný za pomoci manželky, má zavedenú tracheostomickú kanylu, komunikuje v rámci svojich možností - pohyby pier, kývanie hlavy a gestikuláciou alebo za pomoci hovoriacej kanyly. Vyžaduje si ventilačnú podporu. 

Veronika Ďurinová

Nadácia IS - Iný svet poskytla príspevok Veronike Ďurnivej za účelom absolvovania rekondičného pobytu v kúpeľoch Dudince pre dcéru pani Ďurinovej, Veroniku. Veronika má downom syndróm, autizmus, narodila sa v siedmom mesiaci tehotenstva s ťažkou srdcovou vadou, trpí bolesťami nôh. Veronike procedúry veľmi pomáhajú po fyzickej a psychickej stránke, uvoľňujú svalstvo a psychické napätie, vďaka čomu sa jej darí lepšie zvládať situácie v bežnom živote. 

Alexandra Šuta

Nadácia IS - Iný svet poskytla príspevok Alexandre Šutej za účelom pokrytia nákladov súvisiacich s absolvovaním lekárskeho vyšetrenia v špecializovanom pracovisku v Nemecku, Stuttgarte. Alexandra (35) a jej dcéra Nataška (5) trpia zriedkavým ochoreným, Marfanovým syndrómov, na ktorý zatiaľ neexistuje liek. Alexandre bol diagnostikovaný príliš neskoro. Má postihnuté rôzne časti tela, najmä však srdcovo-cievny systém. Absolvovala 4 náročné zákroky na aorte, čo jej zachránilo život, ale prinieslo množstvo vedľajších diagnóz, zdravotných problémov a trvalú invaliditu. 

Občianske združenie Zdravé novorodeniatka

Nadácia IS - Iný svet poskytla príspevok Občianskemu združeniu Zdravé novorodeniatka za účelom nákupu odsávačky Easy AIR k inkubátorom s príslušenstvom. Uvedený materiál má byť využívaný k odsávaniu nedonosených a kriticky chorých novorodencov na jednotke intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline. 

Amália Bobuľová

Nadácia IS - Iný svet poskytla príspevok Amálii Bobuľovej za účelom nákupu načúvacieho prístroja alebo nákupu doplnkovej sluchovej pomôcky. Pani Amália má sluchové postihnutie spôsobené zápalom mozgových blán, ktorý prekonala vo veku 33 rokov. Sluch stráca postupne. K ochoreniu jedného ucha sa postupne pridala aj strata sluchu druhého. Stav jej ochorenia sa každým rokom zhoršuje a kvalitné zdravotné pomôcky sú pre ňu z finančného hľadiska nedostupné. 

Vianočná dobrá novina

V rámci akcie Vianočná dobrá novina sa podarilo Nadácii IS - Iný svet pomôcť 17 tim rodinám, a to prostredníctvom predvianočného nákupu v celkovej hodnote 3445 €. 

IS - Industry Solutions Intelligent Solutions Nadácia Iný svet
Index daňovej spoľahlivosti