Serióznosť, Stabilita, Zodpovednosť
IS - Industry Solutions logo

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Ak chcete našu nadáciu podporiť, tu si môžete stiahnuť formulár na 2 %:

linka
IS - Industry Solutions Intelligent Solutions Nadácia Iný svet
Index daňovej spoľahlivosti