Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Ak chcete našu nadáciu podporiť, tu si môžete stiahnuť formulár na 2 %:

linka