Serióznosť, Stabilita, Zodpovednosť
IS - Industry Solutions logo

Podporené projekty 2016

Centrum včasnej intervencie Žilina

Nadácia IS – Industry Solutions poskytla príspevok neziskovej organizácii Centrum včasnej intervencie Žilina za účelom nákupu cestovnej sady Posel, ktorá slúži na vyšetrenie detí so zrakových postihnutím v domácom prostredí. Vďaka tejto sade pomôcok je možné vyšetriť zrakové možnosti dieťaťa a tak skvalitniť možnosti podpory a stimulácie potenciálu dieťaťa.

Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o. poskytuje službu včasnej intervencie rodinám s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením vo veku od 0 do 7 rokov. Veľkú časť klientov tvoria deti s kombinovaným a viacnásobným zdravotným znevýhodnením. Poradcovia včasnej intervencie (psychológ, sociálny pracovník, špeciálny pedagóg, fyzioterapeut) poskytujú odbornú podporu a sprevádzanie rodinám a ich deťom najčastejšie v prirodzenom prostredí rodiny, teda u nich doma.

Dávid Martiniak

Nadácia IS – Industry Solutions poskytla príspevok 16 ročnému Dávidkovi Martinákovi za účelom nákupu invalidného vozíka Quickie Xenon.

Dávidko používal doteraz vozík, ktorý je vzhľadom na jeho vek a váhu už nevyhovujúci. Manipulácia s ním je fyzicky veľmi náročná. Postihnutie Dávidka si vyžaduje 24-hodinovú starostlivosť, nakoľko od narodenia trpí DMO – detskou mozgovou obrnou, hypoxicko-ischemická-kortiko-subkortikálnou cerebrálnou léziou, mikrocefáliou, epileptickým syndrómom, alergiou, astmou ...

OZ Detská komunita

Nadácia IS-Industry Solutions poskytla príspevok Občianskemu združeniu Detská komunita za účelom realizácie animoterapií v Regionálnom centre pre osoby s autizmom, konkrétne canisterapie a hipoterapie. Canisterapia je zabezpečená externými terapeutkami s cvičenými psami. Na realizáciu hipoterapie sú zhotovené nástupné schody s bezpečnostnými prvkami, ktoré umožnia zúčastniť sa tejto terapie aj klientom s obmedzenými pohybovými možnosťami a zaistená pravidelná bezpečná preprava na trase Bánova – Stráňavy a späť. Terapia využíva pozitívne pôsobenie zvieraťa na emocionálne a fyzické zdravie detí, žiakov a dospelých klientov s dg.autizmus. Diagnóza označovaná i ako F 84 je charakteristická oslabenými sociálnymi interakciami, narušenou komunikáciou a schopnosťou imaginácie. Terapia je komplexnou rehabilitačnou metódou, ktorá posilňuje telesnú aktivitu, podporuje koordináciu pohybov, zlepšuje rovnováhu, uvoľňuje stuhnuté svalstvo pozitívne vplýva na emócie klientov (napr. cez dotyky) a hravou formou pôsobí aj na kognitívne oblasti. Napomáha k vyhasínaniu nežiaduceho správania a zvyšuje sebadôveru klientov.

Adrián Jurčo

Nadácia IS – Industry Solutions poskytla príspevok Adriánkovi Jurčovi za účelom čiastočného pokrytia nákladov na rehabilitačný pobyt v medicínskom zariadení ADELI Medical Center v Piešťanoch, ktoré sa špecializuje na liečbu pacientov s neurologickými poruchami pohybu, konkrétne aj na diagnózu detská mozgová obrna.

Adriánko má 15 rokov a celý život je ťažko zdravotne postihnutý (ŤZP) – má viacnásobné postihnutie – detský autizmus, časté epileptické záchvaty a detskú mozgovú obrnu - je na invalidnom vozíčku, na ktorý je úplne odkázaný. Veľmi dôležité sú pre neho každodenné cvičenia, ktorými sa svaly na tele rozcvičujú, naťahujú a tým sa stávajú pohyblivejšími.

Po absolvovaní rehabilitačnej liečby došlo k zpelšeniu celkových motorických funkcií, zníženie svalového tonusu, zvýšenie odolnosti voči vykonávanej fyzickej záťaži, zväčšenie rozsahu pohybov v horných a dolných končatinách, stabilnejšie držanie trupu, zlepšené uchopovanie predmetov, zlepšená komunukácia a spolupráca s fyzioterapeutmi.

Cirkevná základná škola s materskou školou Dobrého pastiera

Nadácia IS-Industry Solutions poskytla príspevok Cirkevnej základnej škole s materskou školou Dobrého pastiera za účelom nákupu 2ks molitanových zostáv. Molitanové zostavy rozvíjajú hrubú motoriku a pri hre napomáhajú integráciu handicapovaných. V Cirkevnej základnej škole s materskou školou Dobrého pastiera sa vzdelávajú viaceré deti s diagnostikovaným autizmom, aspergerovým syndrómom. Tiež žiaci s inými, v niektorých prípadoch diagnostikovanými - v iných nediagnostikovanými zdravotnými problémami a vývinovými poruchami. Škola sa snaží žiakov z uvedených kategórií plnohodnotne vzdelávať v rámci integrácie v triede a uplatňovať inklúziu. V rámci podpory sa chce škola zamerať na odstránenie bariér vytvorením príjemného prostredia.

IS - Industry Solutions Intelligent Solutions Nadácia Iný svet
Index daňovej spoľahlivosti