Serióznosť, Stabilita, Zodpovednosť
IS - Industry Solutions logo

Podporené projekty 2017

OZ Sasa

Nadácia IS-Industry Solutions poskytla príspevok Občianskemu združeniu Sasa za účelom nákupu Biofeedback prístroja. Pod supervíziou EEG Biofeedback Inštitútu budú následne vykonávané terapie pre deti s pervazívnymi vývinovými poruchami, narušenou komunikačnou schopnosťou, poruchami pozornosti a oneskoreným vývinom, pre ktoré je určená aj činnosť Občianskeho združenia. EEG Biofeedback je metóda, ktorá umožňuje vidieť a ovplyvňovať mozgové vlny. Ide o sebaučenie mozgu pomocou biologickej spätnej väzby. Tréning, počas ktorého dostáva mozog presnú a cielenú informáciu o činnosti vĺn a vie sa naučiť, ako ich dostať do rovnováhy.

Veronika Ďurinová

Nadácia IS-Industry Solutions poskytla príspevok Veronike Ďurinovej za účelom pokrytia nákladov na rekondičný pobyt s procedúrami v kúpeľoch Dudince. Veronika trpí Downovým syndrómom a autizmom. Narodila sa v siedmom mesiaci tehotenstva s ťažkou srdcvou vadou. Vo veku jedného roka bola operovaná na srdce dvakrát a lieky od kardiológa užíva dodnes. Posledné tri roky trpí aj bolesťami nôh.

Miroslav Dolinský

Nadácia IS - Industry Solutions poskytla príspevok Miroslavovi Dolinskému za účelom nákupu špeciálneho detského vozíka s antidekubitným sedacím systémom a pevnou chrbtovou opierkou. Vozík má byť používaný na presun syna Miška s viacnásobnými postihnutiami (Detská mozgová obrna, sekundárna epilepsia, psychomotorická retardácia a ďalšie).

Marián DUBOVSKÝ a Dana DUBOVSKÁ

Nadácia IS - Industry Solutions poskytla príspevok Mariánovi DUBOVSKÉMU a Dane DUBOVSKEJ za účelom pokrytia nákladov na program rehabilitačného strediska ADELI v Piešťanoch pre ich syna Filipka, ktorý sa po narodení dostal do bdelej kómy. Stredisko poskytuje jedinečnú liečbu predovšetkým ľuďom, ktorí trpia poškodením centrálneho nervového systému.

Rodina Ing. Pavla Králika

Nadácia IS - Industry Solutions poskytla príspevok Rodine Ing. Pavla Králika za účelom pokrytia výdavkov spojených so začiatkom nového školského roka (nákupo školských pomôcok, cestovné, zaplatenie krúžkov...). Rodina Králiková s ôsmymi deťmi sa ocitla v ťažkej životnej situácii po úraze, ktorý utrpel otec / živiteľ rodiny pri práci na stavbe.

Jazdecko-rehabilitačné centrum Lesan n.o.

Nadácia IS - Industry Solutions poskytla príspevok Jazdecko-rehabilitačnému centru Lesan n.o. za účelom pokrytia nákladov súvisiacich s hipoterapiou detí. Finančný príspevok mal umožniť absolvovať bezplatnú hipoterapiu 25 deťom, ktorých zázemie a sociálny status rodičov je väčšinou ťažký. Indikácie a priebežnú kontrolu mal zabezpečiť odborný ošetrujúci neurológ, ortopéd, psychológ, v závislosti od zdravotného oslabenia. Hipoterapie mali prebiehať v pravidelných termínoch v priestoroch areálu i v upravenom teréne podľa schopností detí.

Valéria Marczinová

Nadácia IS - Industry Solutions poskytla príspevok Valérii Marczinovej za účelom pokrytia nákladov na nákup palivového dreva pre 5 člennú rodinu. Rodina má tri deti, pričom Dávidko (14 rokov) trpí detskou mozgovou obrnou. Neustále výdavky na rehabilitácie a terapie priviedli rodinu do zlej finančnej situácie. 

Janka Žigová syn Damián

Nadácia IS - Industry Solutions poskytla príspevok Janke Žigovej za účelom pokrytia nákladov súvisiacich s operáciou syna Damiána, ktorý sa narodil predčasne s diagnózou spastická tetraplegická DMO. Damián je mentálne v poriadku, no odmieta chodiť, lebo pri státi cíti nepríjemný tlak a bolesť. Operácia mala pomôcť uvoľniť spasticídu v nohách a v ľavej ruke.

IS - Industry Solutions Intelligent Solutions Nadácia Iný svet
Index daňovej spoľahlivosti