Serióznosť, Stabilita, Zodpovednosť
IS - Industry Solutions logo

Skúšky a oživenie

Oddelenie je primárne zamerané na spúšťanie do prevádzky systémy elektro napájania a ovládania technologických procesov.
Skúšky a oživenie predstavuje prvotné oživovanie systémov, či už čisto elektrických, ako sú NN, VN rozvodne alebo plne automatizovaných jednotlivých technológii alebo celých závodov.

Poskytované služby v priemysle:

 • Oživovanie elektrických rozvodni
 • Oživovanie riadiacich systémov PLC
 • IO checky and loop check
 • Parametrizácia, nastavenie, skúšky a spúšťanie pohonárskych technológií (motory a frekvenčné meniče, servopohony, sústavy pohonov)
 • Oživovanie priemyselných technológií
 • Dokumentácia o postupe skúšok, protokoly skúšok a skúšaných zariadení, skutkový stav. Demange listy

Ďalšie činnosti a služby:

Inteligentné riadenie Budov,

 • Kontrola a zabezpečenie budov (systémy Elektrickej požiarnej signalizácie - EPS a Požiarneho evakuačného rozhlasu – HSP)
 • Riadenia budov založenom na systéme BMS – Building management System. Ponúkame služby riadenia HVAC systémov a to v obytných a administratívnych budovách alebo väčších teplárenských objektoch.
 • Systémy špecializovane na riadenie osvetlenia a komfortu ako sú DALI a KNX.

Služby poskytujeme:

 • Na nami zrealizovaných projektoch a zariadeniach
 • Na zariadeniach výrobcu
 • V prevádzkach na základe dohody o servisnej činnosti
IS - Industry Solutions Intelligent Solutions Nadácia Iný svet
Index daňovej spoľahlivosti