Serióznosť, Stabilita, Zodpovednosť
IS - Industry Solutions logo

Služby

Automobilový priemysel

V oblasti automobilového priemyslu poskytujeme nasledujúce služby:

  •  Stavebná elektrika
  • Distribúcia VN/NN
  • Automatizácia zvarovne

Technické zariadenie budov

Komplexné riešenia budov - elektroinštalácia, osvetlenie, elektronické zabezpečenie budov, elektronické protipožiarne systémy, uzemnenie, bleskozvod, pospojovanie, záložné systémy, kamerové systémy, rozhlas, jednotný čas apod.

Skúšky a oživenie

Oddelenie je primárne zamerané na spúšťanie do prevádzky systémy elektro napájania a ovládania technologických procesov. Skúšky a oživenie predstavuje prvotné oživovanie systémov, či už čisto elektrických, ako sú NN, VN rozvodne alebo plne automatizovaných jednotlivých technológii alebo celých závodov. Poskytované služby v priemysle: Oživovanie elektrických rozvodni Oživovanie riadiacich systémov PLC IO checky and loop check Parametrizácia, nastavenie, skúšky a spúšťanie pohonárskych technológií (motory a frekvenčné meniče, servopohony, sústavy pohonov) Oživovanie priemyselných technológií Dokumentácia o postupe skúšok, protokoly skúšok a skúšaných zariadení, skutkový stav. Demange listy Ďalšie činnosti a služby: Inteligentné riadenie Budov, Kontrola a zabezpečenie budov (systémy Elektrickej požiarnej signalizácie - EPS a Požiarneho evakuačného rozhlasu – HSP) Riadenia budov založenom na systéme BMS – Building management System. Ponúkame služby riadenia HVAC systémov a to v obytných a administratívnych budovách alebo väčších teplárenských objektoch. Systémy špecializovane na riadenie osvetlenia a komfortu ako sú DALI a KNX. Služby poskytujeme: Na nami zrealizovaných projektoch a zariadeniach Na zariadeniach výrobcu V prevádzkach na základe dohody o servisnej činnosti

Štúdie

     

FVE riešenia

Výroba a využívanie energie sú v súčasnosti zodpovedné za 75 % emisií skleníkových plynov v EÚ. Prechod na čistú energiu je nevyhnutným predpokladom na dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050 a významnou príležitosťou pre hospodársky rast.

IS - Industry Solutions Intelligent Solutions Nadácia Iný svet
Index daňovej spoľahlivosti