Serióznosť, Stabilita, Zodpovednosť
IS - Industry Solutions logo

Online diagnostika

Online pripojenie na nami dodaný riadiaci systém. Pomoc, podpora a diagnostika porúch v dohodnutom režime. Pri výkone online diagnostiky sa vyžaduje povolenie na pripojenie do siete zákazníka.

IS - Industry Solutions Intelligent Solutions Nadácia Iný svet
Index daňovej spoľahlivosti