Serióznosť, Stabilita, Zodpovednosť
IS - Industry Solutions logo

Hotline

24 hodinová nepretržitá linka, ktorá je k dispozícii pre svojich zákazníkov najmä pre systémy, ktoré si zvlášť vyžadujú 100%-ný chod a fungovanie.

IS - Industry Solutions Intelligent Solutions Nadácia Iný svet
Index daňovej spoľahlivosti