VVN/VN/NN distribúcia

Prevádzka výrobného závodu musí byť hlavne spoľahlivá a bezpečná. Vo veľkej miere to závisí od skúseného riešenia hlavného prívodu, rozvodne a ostaných prvkov distribučnej sústavy závodu.

Hlavný prívod závodu, vstupná areálová rozvodňa VN alebo VVN, hlavné distribučné areálové rozvody, návrh a projekt hlavných komponentov distribučnej siete - VN /VVN rozvodňa, VN podružné rozvodne, transformátory, reaktory, kompenzácie VN, NN.