Technologický rozvod elektrickej energie

Technologické rozvody elektrickej energie sa dajú navrhnúť v rôznych úrovniach flexibility a spoľahlivosti. Závisí to od konkrétnej potreby výroby, jej možných premien v čase.

Elektrické napájanie technológie, NN rozvádzače, káblové prepoje silové, ovládacie, signálne, nosné káblové konštrukcie.