Meranie a regulácia

Pri návrhu a výbere pasívnych a aktívnych prvkov merania a regulácie vychádzame vždy z požiadaviek a parametrov samotnej výrobnej technológie. Základom sú parametre médií a charakter výroby a prostredia, veľkú úlohu dnes pri návrhu zohráva výber meracej metódy, prevedenie výrobku, presnosť, prevod dát, spoľahlivosť, výrobca. Komplexné riešenia a znalosť technológie v niektorých odvetviach nám umožňujú vybrať a navrhnúť čo najlepšie riešenie pre výrobu a zákazníka.

Návrh aktívnych a pasívnych meracích členov podľa požiadaviek technológie a média, kalibrácia, elektrické pripojenie.