Riešenia

Automatizácia vo výrobných procesoch je dnes nevyhnutnou súčasťou každej produkčnej linky. Kvalita a spoľahlivosť výroby najviac závisí od kvalitného návrhu, výberu čo najspoľahlivejšieho riešenia v čase neustále sa meniacich technológii a štandardných postupov. Tento prístup zabezpečí výrobcovi čo najväčšiu spoľahlivosť ale aj pružnosť v meniacich sa podmienkach trhu.

Technologické rozvody elektrickej energie sa dajú navrhnúť v rôznych úrovniach flexibility a spoľahlivosti. Závisí to od konkrétnej potreby výroby, jej možných premien v čase.

Pri návrhu a výbere pasívnych a aktívnych prvkov merania a regulácie vychádzame vždy z požiadaviek a parametrov samotnej výrobnej technológie. Základom sú parametre médií a charakter výroby a prostredia, veľkú úlohu dnes pri návrhu zohráva výber meracej metódy, prevedenie výrobku, presnosť, prevod dát, spoľahlivosť, výrobca. Komplexné riešenia a znalosť technológie v niektorých odvetviach nám umožňujú vybrať a navrhnúť čo najlepšie riešenie pre výrobu a zákazníka.

Technologické rozvádzače sú dnes hlavným napájacím ale aj riadiacim prvkom výrobných technológií. Obsahujú najpodstatnejšiu časť napájania a ovládania technologických liniek a sú podstatnou časťou našich komplexných dodávok. Ich vývoj, návrh a výrobu preto robíme vo vlastnom výrobnom závode. To umožňuje vykonávať individuálne testy, testy ovládania, prípadne simulačné testy pred expedíciou.

Riadenie pohonov, návrh sústavy, prevodovka, motor, frekvenčný menič (prípadne transformátor) sú dnes podstatnými prvkami na riadenie chodu hlavne kontinuálnych procesov výrobných liniek - papier, drevotrieska, plech ako aj veľkých pohonov - extrúdery, drviče, rotačné pece apod. Ich návrh v podstatnej miere ovplyvňuje pomer investície k usporeným nákladom, zvýšenej kvalite a kvantite výroby.

Prevádzka výrobného závodu musí byť hlavne spoľahlivá a bezpečná. Vo veľkej miere to závisí od skúseného riešenia hlavného prívodu, rozvodne a ostaných prvkov distribučnej sústavy závodu.

Pridanou hodnotou v problematike priemyselnej infraštruktúry je samotná znalosť a vnímanie výrobných procesov ako podstaty výrobného závodu. Infraštruktúra sa podriaďuje požiadavkam výroby, nie naopak. Komplexné riešenie môže byť prekvapivo jednoduché, založené na moderných technológiách.