Certifikáty, osvedčenia, oprávnenia

Spoločnosť IS - Industry Solutions, a.s. podniká na elektrotechnickom trhu v oblasti projektov investícii, modernizácii, rekonštrukcií a opráv. Pre všetky tieto kategórie má firma oprávnenia bez obmedzenia napätia na vybrané zariadenia (aj do banských priestorov).