Technické zariadenie budov

Komplexné riešenia budov - elektroinštalácia, osvetlenie, elektronické zabezpečenie budov, elektronické protipožiarne systémy, uzemnenie, bleskozvod, pospojovanie, záložné systémy, kamerové systémy, rozhlas, jednotný čas apod.