Odvetvia

Naše riešenia aplikujeme najmä v týchto odvetviach:

 

Drevospracujúci a papierenský priemysel patrí k základným, tradičným a prvým druhom priemyslu na území Slovenska. Naša snaha je poskytnúť služby rôznym výrobcom a spracovateľom v tomto odvetví. Hlavné ťažisko vedomostí padá do oblasti automatizácie výrobných procesov a technologickej elektroinfraštruktúry, samozrejme v súčinnosti a v komplexe celkovej elektrosiete závodu.

Chemický a gumárenský priemysel patrí k základným kameňom priemyselnej výroby u nás. Naša snaha je kvalitnými riešeniami, prístupom a servisom udržať spoločne jeho súčasnú konkurencieschopnosť.

 

Elektrárne, paroplynové cykly a iná výroba a distribúcia energie, energetická sebestačnosť, výroba elektrickej energie z alternatívnych zdrojov - ponúkame riešenia pre vlastné spotreby, vyvedenie výkonu, výrobu elektrickej a tepelnej energie pri výrobe z klasických aj alternatívnych zdrojov elektriny.

Ponúkame komplexné dodávky elektro-častí, monitorovania a ovládania čističiek odpadových vôd (ČOV) vo verejnej aj priemyselnej sfére, úprava technologických vôd a úprava pitných vôd.

Cementárne, výroba betónových zmesí a i.

Komplexné riešenia budov - elektroinštalácia, osvetlenie, elektronické zabezpečenie budov, elektronické protipožiarne systémy, uzemnenie, bleskozvod, pospojovanie, záložné systémy, kamerové systémy, rozhlas, jednotný čas apod.

Monitoring prevádzky diaľnic a ciest 1. triedy

V oblasti automobilového priemyslu poskytujeme nasledujúce služby:

  •  Stavebná elektrika
  • Distribúcia VN/NN
  • Automatizácia zvarovne